Krajowy Rejestr Firm

6 stycznia 2014 Wyłącz przez biznes

Baza firm jest doskonałym źródłem pozyskiwania informacji o aktualnie działających przedsiębiorstwach.

Jeśli zastanawiasz się jak sprawdzić kontrahenta, możesz skorzystać z darmowych rejestrów publicznych, czyli ogólnodostępnych źródeł z informacjami o firmach.

Posiadając podstawowe dane firmy, takie jak NIP, REGON, KRS masz możliwość sprawdzenia w bazie

  1. CEIDG – W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znajdziesz firmy osób fizycznych (działalność jednoosobowa i wspólnicy spółek cywilnych).
    Dane przedsiębiorcy wpisywane do CEIDG określone w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (UoSDG) są jawne i publicznie dostępne poprzez stronę internetową.
  2. KRS – W Krajowym Rejestrze Sądowym dostępne są dane spółek handlowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, spółki partnerskie) oraz stowarzyszeń i fundacji
  3. REGON – tu znajdzesz informacje o spółkach cywilnych, jeśli nie będzie ich w bazie CEIDG